Description of image

Finance & Tax Oplossingen

Inzicht krijgen in de fiscale positie en financiële prestaties van uw onderneming is van belang voor de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen wij periodiek een financieel overzicht leveren, zodat u met één oogopslag kunt zien of de uitvoering van uw ondernemingsactiviteiten op koers ligt of dat de bedrijfsvoering bijgestuurd moet worden.

Onze werkwijze

Onze dienstverlening is ingesteld op de volgende punten:

 • Uw persoonlijke financiële en fiscale sparring partner
 • Inzichtelijk maken van de financiële prestaties en fiscale verplichtingen
 • Bepalen van een passende fiscale positie, rekening houdend met uw zakelijke en privé behoeften
 • Regelmatig overleg om de financiële en fiscale stand van zaken te bespreken
 • Boekhouding verwerken en samenstellen van balans en resultatenrekening conform wet- en regelgeving
 • Belastingzaken (o.a. aangifte, bezwaarprocedure)

Sturingsinformatie

Als ondernemer wilt u sturing kunnen geven aan uw bedrijf. Als optie kunnen wij maandelijks een rapport (dashboard) opsturen met een overzicht van de financiële prestaties van uw onderneming. Dit financiële dashboard laat in een oogopslag zien hoe uw onderneming er voor staat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het bijhouden van marge- en kostprijsontwikkelingen, winstgevendheid van de klant, verwachtingen versus gerealiseerde cijfers, financiële indicatoren of terugverdientijd van een investering. Met deze informatie kunt u geïnformeerde beslissingen nemen over een eventuele bijstelling van de huidige bedrijfsvoering, zodat doelstellingen nog steeds gerealiseerd kunnen worden. 

Overige werkzaamheden

 • Ondernemingsplan schrijven of gedeeltelijk ondersteuning er van
 • Prognose opstellen en afgeven van een prognoseverklaring

Salaris Administratie

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u vanwege de regelgeving een loonadministratie bijhouden. De salaris administratie is een complex administratieve werkzaamheid en als ondernemer kunnen wij ons voorstellen dat u geen tijd hebt of het lastig vindt.

Wij kunnen u hierbij helpen door de salaris administratie van uw personeel te verzorgen. Denk hierbij aan het verzorgen van de maandelijkse loonstroken, opstellen van arbeidscontracten, loonaangifte, eventuele pensioenaangifte en jaaropgaven.

Accountantsverklaring

Bij enkele situaties is een accountantsverklaring vereist bij een jaarrekening, zoals bij de aanvraag van een hypotheek of subsidie.

Wij hebben een samenwerkingsverband met een register accountant, die de controle en de uiteindelijke accountantsverklaring kunt verzorgen.

Overigens hebben kleine ondernemingen meestal geen accountantsverklaring nodig.

Een accountantsverklaring is pas nodig als de onderneming aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet. Dit is het geval als:

 • het bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft;
 • de balanstotaal meer dan 4,4 miljoen euro is;
 • de omzet meer dan 8,8 miljoen euro bedraagt.

Wil je meer weten, zoals een prijsindicatie of een persoonlijk gesprek inplannen? Neem vrijblijvend contact op.