Description of image

Mijn tarieven worden vooraf besproken. Transparantie en duidelijkheid zijn wat je van mij kan verwachten. Zo weet je waar je aan toe bent.

Tarieven (excl BTW)

Eenmanszaak VOF BV
Vanaf € 95 p.m. Vanaf € 145 p.m. Vanaf € 195 p.m.
Werkzaamheden zijn
Verwerken bonnen/facturen Verwerken bonnen/facturen Verwerken bonnen/facturen
Jaarrekening (balans en resultatenrekening) opstellen Jaarrekening (balans en resultatenrekening) opstellen Jaarrekening (balans en resultatenrekening) opstellen
Aangifte omzetbelasting Aangifte omzetbelasting Aangifte omzetbelasting
Aangifte inkomstenbelasting Aangifte inkomstenbelasting per vennoot Aangifte vennootschapsbelasting
Fiscaal advies Fiscaal advies Fiscaal advies
Opstellen jaarrekening
Notulen opmaken
Deponeren jaarrekening Kamer van Koophandel

Salarisadministratie (excl. BTW)

 • € 25 per loonstrook of jaaropgaaf;
 • € 50 per loonaangifte

Eenmalige kosten

 • € 40 administratiekosten per werknemer voor het verwerken arbeidsovereenkomst in de salarisadministratie;
 • € 65 opzetten salarisadministratie werkgever

Emigratie / Immigratie (excl. BTW)

Wanneer u uit Nederland bent geëmigreerd of naar Nederland bent geïmmigreerd moet u belastingaangifte doen met behulp van een M-biljet / M-formulier. Tarief: € 350 excl. BTW.

Aangifte inkomstenbelasting particulier (incl. BTW)

Aangifte inkomstenbelasting particulier: vanaf € 90 per aangifte. Dit is mijn standaard tarief voor particulieren met een dienstverband en/of uitkering, eigen woning en hypotheek. Voor particulieren met > 2e woning en/of vermogen hoger dan het heffingsvrije vermogen wordt een apart tarief afgesproken.

Financieel plan (excl. BTW)

In het financieel plan wordt beschreven wat de verwachte omzet, kosten voor inkopen en andere kosten zijn voor de komende 12 of 24 maanden. In het geval dat het bedrijf of project gefinancierd moet worden, krijg je inzicht in de financiële positie. Het plan bestaat uit een aantal begrotingen, namelijk een investerings-, financierings-, liquiditeits- en exploitatiebegroting. Elk financieel plan is maatwerk omdat elk bedrijf of project uniek is. Er wordt wel vooraf een vaste prijs afgesproken. 

Richtprijs is vanaf € 690.

Overige werkzaamheden (excl. BTW)

Eenmalige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • € 90 BTW aangifte per kwartaal indienen; dit is exclusief het verwerken van de administratie ten behoeve van de BTW aangifte.
 • € 255 inkomstenbelasting (IB) aangifte indienen; dit is exclusief het verwerken van de administratie ten behoeve van de IB aangifte. 
 • € 425 vennootschapsbelasting (Vpb) aangifte indienen; dit is exclusief het verwerken van de administratie ten behoeve van de Vpb aangifte. 
 • € 90 aangifte schenking indienen; dit is exclusief de advisering t.b.v. de schenking.
 • € 90 middeling; berekenen van de teruggaaf door middeling en het opmaken van het middelingsverzoek. Bij wisselende jaarinkomens kan een middelingsverzoek een teruggaaf opleveren.
 • € 170 aangifte IB en verwerken van het resultaat uit overige werkzaamheden (ROW); dit is exclusief het verwerken van de administratie voor het bepalen van de ROW. De ROW is van toepassing als je als freelancer of zzp-er inkomsten hebt, die niet kwalificeren als winst uit onderneming, dan worden deze inkomsten voor de inkomstenbelasting in box 1 belast als “resultaat uit overige werkzaamheden”. 

Voor overige werkzaamheden is het tarief € 85 per uur.

Wel wordt vooraf een prijsindicatie besproken. Voorbeelden van overige werkzaamheden zijn:

 • Een financieel plan opstellen als onderdeel van het ondernemingsplan;
 • Prognose opstellen en afgeven van een prognoseverklaring vanwege lease, huur of hypotheekaanvraag;
 • BV of eenmanszaak. Het advieswerk bestaat uit een berekening van de belastingpositie, voor- en nadelen van beide rechtsvormen en aandachtspunten;
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning verdwijnt binnenkort. Over dit onderwerp wordt fiscaal advies geleverd en een berekening van de belasting besparing;
 • Reeds ontstane administratieve achterstanden wegwerken, indienen van openstaande omzet- en inkomstenbelastingaangiftes.